Literatura renesansu grzejniki aluminiowe

Menu

 

Literatura renesansu


Termin ,,renesans” powstał od słowa francuskiego ,,reneissance”, używanego potem w zasadzie we wszystkich językach europejskich. Określenie to dotyczy tylko i wyłącznie epoki zaczynającej się w wieku XV, a kończącej w XVI, wyłącznie na terenie Europy. Inaczej nazywany był ten okres czasem odrodzenia sztuki i nauki – odnosiło się to do średniowiecza, które uważano za ,,ciemny wiek”, gdzie te dziedziny kultury nie miały właściwie prawa rozwoju. W języku polskim istnieje termin używany zamiennie ze słowem ,,renesans”, czyli ,,odrodzenie” – jest to w tym przypadku bezpośrednie tłumaczenie słowa francuskiego. Trzeba zaznaczyć, ze jakkolwiek ramy czasowe określa się na te dwa wieki, tak nie jest możliwe dokładne określenie co do roku, czy czasem nawet dziesięciolecia, terminu, w którym rozpoczęło się odrodzenie europejskie – w przypadku różnych krajów data jest inna, co jest spowodowane różną odległością od ośrodków rozwoju renesansu, a także kultury państwa.